การละเล่นไทย”ขี่ม้าโยนบอล”

การละเล่นไทย"ขี่ม้าโยนบอล"

ขี่ม้าโยนบอล
จำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นจะต้องเป็นจำนวนคู่
วิธีเล่น
แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน ยืนเรียงกันหันหน้าเข้าหากันเป่ายิงฉุบ ผู้แพ้ต้องให้ผู้ชนะขี่หลัง ทุกคู่ยืนล้อมเป็นวงผู้ขี่จะโยนบอลส่งกัน โดยผู้ถูกขี่ต้องอยู่นิ่งๆ ไม่กระดุกกระดิกจนทำให้ผู้ขี่โยนบอลไม่ถนัดผู้ขี่สามารถเอาบอลเคาะศรีษะได้ ถ้าผู้ขี่รับบอลไม่ได้ ผู้ขี่จะต้องลงจากหลังแล้วรีบวิ่งหนีไป ผู้ที่ถูกขี่ต้องเก็บบอลขว้างใส่ผู้ขี่ ถ้าขว้างไม่ถูกจะต้องถูกขี่อีก แต่ถ้าขว้างถูกจะได้เปลี่ยนไปเป็นผู้ขี่แทน

อุปกรณ์
ลูกบอลลูกเล็กๆ 1 ลูก

ได้อะไรจากการเล่นแบบนี้
เด็กๆ ได้ฝึกการกะระยะและความแม่นยำในการส่งบอลให้กันและกัน

Leave a Reply

*